Articolul 1 – Domeniul de aplicare al condițiilor generale de creare a site-ului web:

1.1 Scopul acestui contract este de a defini termenii și condițiile precum și metodele conform cărora Flap furnizează serviciile clientului său. Toate caracteristicile acestor servicii sunt detaliate pe site-ul accesibil la adresa „ https://falp.ro ”.

1.2. Aceste condiții generale de vânzare guvernează activitatea comercială de creare a site-urilor Internet și a altor produse și servicii legate de Internet pentru Flap.

1.3. Semnarea devizului cu mentionarea acordului implica acceptarea fara rezerve de catre client a acestor conditii generale de vanzare.

1.4. Designul site-ului trebuie să respecte specificațiile atașate.

Articolul 2 – Definiție:

În condițiile prezentei, fiecare dintre expresiile menționate mai jos va avea semnificația care i se atribuie mai jos, și anume:

Flap este denumirea comercială al GENERAL OFFICE SOLUTIONS S.R.L., CUI: 44854196, Reg. Com. J3/2103/2021 , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Călinești

Client: înseamnă orice persoană fizică sau juridică care semnează o comandă de cumpărare sau un deviz în format hârtie sau electronic.
Servicii: se referă la toate serviciile de orice fel furnizate de Flap în numele clientului.
Furnizor: desemnează orice persoană fizică sau juridică cu care Flap semnează orice contract al cărui subiect are legătură sau rezultă din serviciile prestate.
Rețea: ansamblu de instalații care asigură fie transmisia, fie transmisia și rutarea între punctele terminale ale acestei rețele a semnalelor de date sau de telecomunicații precum și schimbul de informații de control și management asociate acestora. Faptul că rețeaua este internă, locală, publică, privată sau de altă natură este irelevant aici; acest termen se referă atât la intranet, cât și la internet.
Internet: set de rețele de toate dimensiunile interconectate prin protocolul IP.
Website: set structurat de pagini în format HTML, compus din elemente textuale, grafice, fotografice, audio sau video în formate standardizate.
Spatiu web: desemneaza un spatiu de stocare alocat de catre un furnizor pentru gazduirea site-ului fiecarui client.
Makeover: include modificarea culorilor existente (fond, bară, fonturi), schimbarea fonturilor, modificarea textului existent. Graficele, barele și/sau butoanele de navigare fiind excluse.
Redesign: este asimilat unei creatii de site cu un design nou si va fi facturat la rata de creare.
Pagina A4: se definește astfel: aspect obișnuit (margini: font 2,5 – 12 puncte, Times New Roman).

Articolul 3 – Servicii oferite:

3.1. Creare design si realizarea de site-uri web pentru companii, asociatii, primari, mesteri, comunitati.

3.2. Crearea de carte grafice complet personalizate – site-uri web statice sau dinamice.

3.3. Reproiectarea site-urilor web existente.

3.4. Reproiectarea site-urilor web existente.

3.5. Întreținerea site-urilor web create de Flap sau deja existente.

3.6. Crearea diferitelor grafice: format .gif, .jpg, .png. Bannere, bannere, butoane, logo-uri, ilustrații. Animații flash, inserare de javascript.

3.7. Referentarea manuală a site-ului creat în diferitele motoare de căutare – directoare – directoare specializate – portaluri.

3.8. Această listă nu este exhaustivă și este de așteptat să evolueze în funcție de solicitările clienților.

Articolul 4 – Condiții de creare a site-ului:

4.1. La cererea dvs. simplă, vă vom trimite o ofertă gratuită prin poștă sau e-mail, valabilă 1 lună de la data trimiterii cotației. Studiile, citatele și documentele livrate sau trimise de noi înșine, rămânând în proprietatea noastră; deci nu pot fi comunicate terților din orice motiv de către cumpărător. Ne rezervăm dreptul de a refuza orice solicitare care nu respectă condițiile de mai jos (a se vedea paragraful 2.3) sau din orice alt motiv tehnic sau dincolo de controlul nostru.

4.2. Conformitate legală: Clientul are libertate deplină în ceea ce privește conținutul spațiului său web, în ​​măsura în care acesta respectă legile și reglementările în vigoare, respectând drepturile de autor, drepturile de autor și proprietatea intelectuală asupra imaginilor sau a altor fișiere pe care le furnizează (clientul rămâne responsabil pentru această verificare și trebuie să li se solicite să facă dovada în acest sens, dacă este solicitat). În special, este exclusă publicarea oricărei forme de conținut asociat direct sau indirect: – cu pornografie și erotism, cu programe piratate, cu caracter rasist, defăimător față de oricine sau discriminatoriu, cu caracter care încalcă drepturile omului în general, o activitate de jocuri online. , violența sub orice formă (umană, animală sau dăunătoare mediului), încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la lucrările conținute sau difuzate, în totalitate sau parțial, pe spațiul web al clientului. Eliberăm compania de orice răspundere în cazul modificărilor ulterioare ale clientului asupra conținutului paginilor create.

4.3. Încheierea contractului: În urma acceptării de către client a devizului nostru prin email de retur sau cu mențiunea „bine de acord” urmată de numele, prenumele și adresa poștală completă a acestuia în locul semnăturii digitale sau returnarea prin poștă cu mențiunea „ bun de acord” urmat de semnătura clientului și specificarea de către client a metodei de plată alese cu referințe complete, apoi la primirea și încasarea plății solicitate (vezi termenii în josul paginii), transportăm apoi scoateți comanda plasată cât mai curând posibil. Orice neplată din partea clientului va duce la rezilierea automată a contractului încheiat. Prețul serviciului va depinde de cantitatea de pagini de creat, precum și de modul de actualizări planificate a numărului și a calității sau complexității fișierelor de imagine (indiferent de format) pe care clientul ne va cere să le creăm, în mai ales ca parte a unei realizări complet personalizate. Flap oferă posibilitatea de referință manuală în motoarele de căutare, portaluri și directoare specializate la un cost suplimentar. Flap nu garantează rezultatele listărilor de site-uri web în motoarele de căutare, deoarce asta ține de mai mulți factori pe care și clientul trebuie să le respecte. Prin urmare, Flap este ținut doar de o obligație de mijloace. Orice contract acceptat și decontat nu poate pretinde nicio rambursare.

4.4 Crearea de site-uri web: Serviciul de creare a site-ului web include crearea unei structuri generale a site-ului, o carte grafică, definirea titlurilor, navigarea, fonturile, construcția site-ului propriu-zis, integrarea elementelor interactive precum formulare online, hipertext și imagine. link-uri si instrumente statistice daca este necesar, publicare prin ftp. După ce am studiat conținutul cu clientul și am stabilit de comun acord o carte grafică, producem și propunem înainte de publicarea finală un model online vizibil clientului (prin intermediul unei adrese URL pe care o vom furniza), pentru a fi validat. Vă reamintim că clientul este obligat să furnizeze textele și fotografiile care urmează să fie inserate în diferitele secțiuni ale site-ului. Flap oferă, ca opțiune pentru pachetele existente, și realizarea de fotografii la un cost suplimentar.

Articolul 5 – Actualizarea, întreținerea site-ului, inserarea de noi pagini:

5.1. Actualizarea site-ului prevede o actualizare sau modificare a site-ului conform unei reguli de funcționare definite între compania Flap și client la momentul semnării contractului. Urmarirea este asigurata in limitele prevazute in contractul de actualizare incheiat intre firma Flap si client. Tarifele vor fi aplicate conform regulii definite intre firma Flap si client.

5.2. Limitare: Pachetul de upgrade nu include modificarea GUI, crearea unui logo, adăugarea unui nume de domeniu, adăugarea de noi funcții. O actualizare suplimentară sau superioară față de ceea ce este prevăzut în contract va fi facturată conform tarifelor noastre curente. Garantam o urmarire complet personalizata si ramanem atenti la fiecare client.

5 .3 Acces manager, actualizare si modificare site: clientului i se poate acorda (conform contractului de actualizare incheiat intre firma Flap si client) acces unui manager de site in vederea actualizarii site-ului sau. Flap se obligă să promoveze această actualizare de către client în cele mai bune condiții tehnice posibile, înțelegându-se că obligația Flap este o obligație de mijloace. Este responsabilitatea clientului să se asigure că toate modificările sau dezvoltările tehnice pe care acesta le-ar putea lua în considerare să facă acestui site prin orice alt mijloc decât serviciile Flap sunt posibile și compatibile cu caracteristicile tehnice ale serviciilor. Orice modificare a site-ului de către client nu are ca rezultat nici un transfer de proprietate către client a codurilor informatice și a serviciilor produse de Flap. Codurile și parolele necesare pentru accesul managerului vor fi trimise de Flap clientului în momentul publicării site-ului.

Articolul 6 – Proprietatea intelectuală:

6.1. Orice element furnizat de client rămâne proprietatea acestuia.

6.2. Orice element modificat de Flap și furnizat de client este proprietatea clientului în ceea ce privește elementul de pornire și proprietatea Flap E în ceea ce privește modificările dacă sunt elemente de programare.

6.3. Orice programare și/sau creație computerizată este pusă la dispoziția clientului pe baza unui drept de utilizare. Clientului îi este interzis să copieze sau să autorizeze copierea programării, creării designului, montajelor de imagini create de Flap. Furnizarea programării și/sau creării IT de către Flap către client nu are ca rezultat transferul unui drept intelectual sau al unui drept de proprietate.

6.4. Mențiunea „Copyright Flap” sau „copyright Flap” cu link către site-ul „https://flap.ro” este opțională, mențiunea se face pe fiecare pagină a site-ului, cu excepția cazului în care site-ul este complet reproiectat de o altă companie.

6.5. Ca parte a unei dezvoltări dinamice a unui site web (php, asp…) sursele rămân proprietatea Flap. Sub nicio formă clientul nu poate pretinde că recuperează sursele.

6.6 Proprietatea codurilor informatice aparține companiei Flap, care acordă cumpărătorului un drept de utilizare. În consecință, orice utilizare a codului sursă de către o terță parte poate duce la o cerere de despăgubire din partea Flap, a cărei valoare poate fi stabilită de o instanță în funcție de amploarea acestei utilizări. Această clauză include fișierele sursă, configurația și setările bazei de date și orice alt tip de fișiere legate de aplicație.

Articolul 7 – Responsabilitatea clientului:

7.1. Clientul este de acord să furnizeze informații corecte și sincere și este de acord să ne notifice cu privire la orice modificare a datelor furnizate și va fi singurul responsabil pentru orice defecțiuni care pot rezulta din informații eronate. Clientul trebuie să păstreze o adresă de e-mail și o adresă poștală valide.

7.2. Site-ul web al clientului va fi găzduit în numele acestuia de către furnizorul de servicii ales de noi sau ei. Clientul recunoaște că a citit următoarele elemente:
– Contractul de hosting încheiat de Flap pentru a găzdui site-ul clientului este încheiat pentru disponibilitate deplină, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și 52 de săptămâni pe an timp de un an. Acest contract oferă o capacitate de rețea suficientă pentru fluxul normal de trafic.
– Acest trafic fiind aleatoriu, clientul declară că este pe deplin conștient de caracteristicile și limitele Internetului, și în special de posibila saturare a rețelei în anumite momente și acceptă consecințele asupra serviciilor, înțelegându-se că obligația furnizorul de servicii de hosting este o obligație de mijloace.
– Gazda își poate întrerupe serviciile pentru a asigura reparațiile și întreținerea echipamentului, precum și corectarea defecțiunilor software. Gazda nu va fi facuta responsabila de catre client pentru orice intrerupere a serviciilor datorata furnizorilor.
– La sfârșitul perioadei indicate în contractul de vânzare, Flap își rezervă dreptul de a șterge datele de pe serverul de internet la distanță pe care au fost găzduite, fără notificare prealabilă. Fișierele și datele vor fi totuși salvate așa cum sunt și disponibile la cerere. Atunci când clientul decide în mod voluntar să schimbe gazda, munca de migrare a fișierelor și datelor nu va fi asumată de Flap. Cu excepția cazului în care sa convenit altfel cu clientul și supus unei taxe suplimentare.

7.3. Clientul este proprietarul numelui de domeniu care îi este rezervat, Flapo acționând doar ca intermediar tehnic cu organisme de denumire. Prin urmare, se aplică condițiile generale de vânzare ale acestor organizații. În plus, Flap nu poate fi făcut responsabil pentru indisponibilitatea unui nume de domeniu comandat, care nu anulează automat celelalte servicii comandate. Clientul recunoaște înregistrarea și utilizarea numelui de domeniu în conformitate cu legislația în vigoare și cu drepturile legale ale terților. Clientul este de acord să despăgubească, să apere și să țină de răspundere gazda și compania Flap, împotriva tuturor pretențiilor, daunelor, răspunderii, costurilor și cheltuielilor, inclusiv taxele legale rezonabile, care decurg din sau în legătură cu înregistrarea. Numele de domeniu al clientului sau utilizarea de către client a numele domeniului. Transferul tehnic al numelui de domeniu al clientului către o altă organizație de denumire și găzduire va fi facturat forfetar la un preț indicat în formularul de comandă. Clientul este de acord să nu solicite acest transfer în termen de 60 de zile de la crearea, transferul sau reînnoirea numelui de domeniu.

7.4. În cazul în care structura site-ului face posibilă colectarea de date cu caracter personal, precum și de informații private, clientul trebuie să depună o solicitare „Libertăți computerizate” la CNIL, în conformitate cu art. 34 din legea „Informatique et Liberté” din 6 ianuarie 1978 și comunicați numărul către Flap care îl va introduce pe site. Flap se poate ocupa totuși de această formalitate contra unei taxe suplimentare.

7.5 Gestionarea e-mailurilor: Clientul este pe deplin și în întregime responsabil pentru conținutul e-mailurilor pe care le trimite prin serviciile oferite de Flap. Clientul se obliga in mod expres sa verifice si sa respecte conditiile legale de utilizare a serviciilor de email (posta electronica) subscrise pe numele sau de catre gazda sau Flap dupa furnizori.

7.6 Clientul este singurul responsabil pentru actualizarea și conținutul site-ului său. El este, de asemenea, răspunzător pentru daune directe sau indirecte, materiale sau imateriale și prejudicii cauzate de el însuși (sau agenții săi), Flap și furnizorilor săi din cauza utilizării ilegale sau ilegale a serverelor de găzduire. Ca atare, se obliga sa nu pastreze datele personale fara sa fi primit autorizatie de la CNIL (legea din 6 ianuarie 1978). Se obligă să nu ofere link-uri hypertext care să indice site-uri sau pagini care nu respectă legislația. Se obligă să nu ofere pagini, imagini, texte, videoclipuri, sunete sau animații care ar putea dăuna imaginii Flap sau care nu respectă legislația franceză precum cele menționate la articolul 4. Se obligă să elibereze Flap de orice răspundere în ceea ce privește la serviciile sau informațiile, semnele, imaginile, graficele, sunete sau orice alte date multimedia pe care le va pune la dispoziția utilizatorilor. În special, el va fi singurul responsabil pentru orice vătămare materială directă sau indirectă sau corporală cauzată de utilizarea serviciilor. El va susține orice dispută care poate apărea între el și orice terț. În cazul în care Flap este totuși ținută răspunzătoare de către o autoritate judiciară, aceasta se obligă să despăgubească RefDevNet pentru prejudiciul rezultat dintr-o culpă din partea sa.

Articolul 8 – Responsabilitatea Flap:

8.1. Compania Flap se obligă să asigure livrarea comenzilor plasate în cel mai scurt timp posibil (termenele diferă în funcție de natura comenzii) și se obligă să facă tot posibilul pentru a asigura satisfacția clienților, dar își declină orice responsabilitate în cazul unei apariții majore. problemă tehnică care ar împiedica executarea contractului (atacuri, războaie, dezastre naturale, orice caz de forță majoră sau cauză de întrerupere prelungită a rețelei de internet în afara controlului nostru). Publicarea de către Flap a site-ului web depinde în special de furnizarea de către client a informațiilor necesare pentru îndeplinirea comenzii.

8.2. Documente transmise: în niciun caz Flap nu poate fi făcut responsabil pentru pierderea documentelor necesare pentru prestarea serviciilor comandate. Clientul este obligat să trimită numai copii sau documente fără valoare de înlocuire. Flap își rezervă dreptul de a refuza orice document, text sau imagine, contrar eticii sale, bunelor moravuri sau neconforme cu legislația în vigoare.

8.3. Clientul declară că acceptă caracteristicile și limitele Internetului și recunoaște în special următoarele puncte: compania Flap nu este gazda site-urilor și nu garantează în niciun caz protecția totală a datelor care circulă pe web, în în special împotriva unei posibile deturnări de către utilizatorii de Internet rău intenționați și nu poate fi în niciun caz făcut responsabil pentru probleme legate de găzduire, fiabilitatea transmiterii datelor, timpii de acces, viteza de încărcare a site-ului web sau plata implicită prin card de credit, transfer bancar sau cec pentru un site de comerț electronic.

8.4. Dacă se creează un site dinamic (php, asp etc.), acesta trebuie găzduit sub responsabilitatea tehnică a Flap. Clientul nu va avea acces la surse dinamice.

8.5. Flap livrează un produs finit care îndeplinește specificațiile devizului. Flap nu poate garanta sub nicio formă că site-ul solicitat de client va asigura o creștere a vânzărilor, că munca prestată va genera automat vizite pe site.

8.6. Flap nu va fi făcut responsabil în cazul unei manipulări greșite de către client și utilizatorii instruiți în utilizarea aplicației. O listă a persoanelor autorizate să utilizeze aplicația va fi stabilită de Flap în colaborare cu clientul, în afara cadrului instruirii și din această listă, Flap nu va fi făcut responsabil pentru operațiunile efectuate prin intermediul aplicației.

Articolul 9 – Oferta și prețuri:.

9.1. Condițiile de preț ale așa-numitelor oferte promoționale și indicate ca atare, sunt valabile doar pe durata pe care o precizează.

9.2. Flap își rezervă dreptul de a modifica condițiile generale de vânzare, formulele și prețurile sale în orice moment și fără notificare. Aceste modificări nu vor avea impact asupra contractelor curente.

9.3. Flap își rezervă dreptul de a transfera orice taxă nouă sau orice creștere a cotelor de impozitare existente la cotele sale fără notificare.

Articolul 10 – Modalitate de plata:

10.1. Facturile se plătesc în totalitate, în termen de 14 zile.

10.2. Orice suma neachitata in termenele mentionate la paragraful 10.1, orice plata cu intarziere sau orice neplata (in cazul returnarii de catre banca de bonuri de plata pentru neplata) a unei sume datorate de client va avea ca rezultat suspendarea imediata a serviciilor. în aşteptarea regularizării situaţiei. Această suspendare nu poate constitui o cauză de responsabilitate pentru Flap.

10.3. Clientul nu poate pretinde despăgubiri de la Flap din cauza suspendării serviciilor sale în urma unui incident de plată.

10.4. Plata prin transfer bancar: Consultati IBAN-ul prezent pe deviz si factura.

Articolul 11 ​​– Reclamații:

11.1. Orice reclamație cu privire la orice comandă, pentru a fi valabilă, trebuie să ajungă la sediul Flap prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire în termen de 7 zile de la primirea facturilor. După această perioadă, lucrările și condițiile lor de execuție sau plată se consideră acceptate definitiv.

Articolul 12 – Legea aplicabilă, atribuție de competență:

12.1. Prezentul contract este reglementat de legea romaneasca. În cazul unui litigiu, instanțele locale au competența exclusivă.